พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 🌱

🔸 วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
📍ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
🔸 และร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

📍 ณ ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชบ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/03/19/ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษ/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 108 times, 1 visits today)