พช.เฝ้าไร่ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

🌱พช.เฝ้าไร่ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 🌱

🔸 วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และมอบหมายให้ ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : สัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/03/12/พช-เฝ้าไร่-พัฒนาหมู่บ้าน/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 58 times, 1 visits today)