พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึก [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

🌱พช.เฝ้าไร่ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน [...]

อ่านต่อ