พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564”

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564” 🌱

🔸 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564” เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/24/กิจกรรมจิตอาสา/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 28 times, 1 visits today)