พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาไปยาม” และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาไปยาม” และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี🌱

🔸 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมงาน “ผู้ว่าพาไปยาม” วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ห้วยเดื่อ บ้านท่าหายโศก หมู่ที่ 4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จัดโดยคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์
🔸 และเวลา 13.30 น. มอบหมายให้
นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)โดยรับชมผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/23/ผู้ว่าพาไปยาม/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 52 times, 1 visits today)