พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน🌱

🔸 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด และวางแผนการทำงานในเดือนมีนาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/19/ประชุมเจ้าหน้าที่/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 35 times, 1 visits today)