พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรม “คนเฝ้าไร่ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมหนอง”

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรม “คนเฝ้าไร่ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมหนอง” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ตามมติ คณะรัฐมนตรี

🔸วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “คนเฝ้าไร่ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมหนอง” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเฝ้าไร่
เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
🔸ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยตามมติ ครม. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนชาวเฝ้าไร่
🔸ในการนี้ นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/16/พชเฝ้าไร่ร่วมกิจกรรม/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 97 times, 1 visits today)