พช.เฝ้าไร่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🌱

🔸วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดหนองคาย(คสป.) และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
🔸เวลา 09.00 น. มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน อำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า
🔸และเวลา 13.30 น. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/11/พชเฝ้าไร่ร่วมขับเคลื่อ/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 22 times, 1 visits today)