พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านก [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564”

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันที่ระลึกพ [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านก [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านก [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาไปยาม” และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาไปยาม” และร่วมประชุมติ [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ พร้อมทั [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านเวทีประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านเวทีประชุมสัญจรก [...]

อ่านต่อ