พช.เฝ้าไร่ ร่วมรับชมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🐜เล่าเรื่องเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมี [...]

อ่านต่อ