พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 7/2563

🐜เล่าเรื่องเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมี [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤 ⏰วันที่ 23 ธันวาค [...]

อ่านต่อ