พช.เฝ้าไร่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นวันที่ 5

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นวันที่ 2

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมของอำเภอเฝ้าไร่

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ รับชมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

สพอ.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤 ⏰วันที่ 6 พฤศจิกา [...]

อ่านต่อ

สพอ.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤 ⏰วันที่ 5 พฤศจิกา [...]

อ่านต่อ