อกส.อ.เฝ้าไร่ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 6/2563

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
📍ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่

🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ นำโดย นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/24/อกส-อ-ประชุมพิจารณาให้ค/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd

📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 76 times, 1 visits today)