พช.เฝ้าไร่ มอบพัสดุ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
📍ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจับไม้ หมู่ที่ 3

🌾 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเฝ้าไร่
🌾มอบพัสดุ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านจับไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลเฝ้าไร่ โดยมีนายวุฒิชัย ประสมพืช ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านจับไม้ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/23/พช-เฝ้าไร่-มอบพัสดุ-โครง/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 46 times, 1 visits today)