ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://drive.google.com/file/d/1VlnSS7-uMf8nlxRKrwntozyOXUeGhON8/view?usp=drivesdk

 

 

(Visited 154 times, 1 visits today)