พอ.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญคูณลาน เล่าขานตำนานเรื่องข้าว

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมดง่าม

🌾 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่
🌾ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญคูณลาน เล่าขานตำนานเรื่องข้าว ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของอำเภอเฝ้าไร่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สืบสานประเพณีท้องถิ่น ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญของพื้นถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเฝ้าไร่ 🌾โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ รับผิดชอบงาน ดังนี้
– การจัดนิทรรศการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
– การจัดบู้ท OTOP 5 ตำบล ในอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/18/พอ-เฝ้าไร่-ร่วมประชุมเตร/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 204 times, 1 visits today)