สรุปจำนวนผู้สมัครลูกจ้างเหมาบริการ วันที่ 7

🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่🌻

📮สรุปจำนวนผู้สมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🗓วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

👩🏼‍💼ผู้สมัครในวันนี้ จำนวน 9 คน
👩🏼‍💼รวม 7 วัน มีผู้สมัคร จำนวน 32 คน

(Visited 68 times, 1 visits today)