พช.เฝ้าไร่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นวันที่ 5

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ โดยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายนายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🌾รับสมัครและให้คำแนะนำบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นวันที่ 5
🌾โดยมีผู้สมัครในวันนี้ จำนวน 0 ราย
🌾รวม 3 วัน มีผู้สมัคร จำนวน 17 ราย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/15/พช-เฝ้าไร่-รับสมัครลูกจ-2/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd

(Visited 35 times, 1 visits today)