รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมของอำเภอเฝ้าไร่

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.

⚡️นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมของอำเภอเฝ้าไร่ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแบง ตำบลหนองหลวง , กลุ่มทอผ้าไหมหมี่ขิดบ้านหนองควายและกลุ่มผ้าไหมและผ้าฝ้ายบ้านโนนสำราญ ตำบลวังหลวง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น ในการนี้ นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ ได้เป็นผู้นำในการลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมฯ ของอำเภอเฝ้าไร่ ดังกล่าว

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/11/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd

(Visited 120 times, 1 visits today)