พช.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
🌾นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาดี ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
1. กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัว
2. โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. การจัดทำกระเช้าของขวัญของที่ระลึกประจำตำบล/หมู่บ้าน
4. การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การรับขึ้นทะเบียน OTOP

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/11/พช-เฝ้าไร่-ร่วมประชุมสัญ/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd

(Visited 58 times, 1 visits today)