พช.เฝ้าไร่ รับชมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

⚡️นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับชมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/10/พช-เฝ้าไร่-รับชมประชุมผ่/
Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd

(Visited 26 times, 1 visits today)