สพอ.เฝ้าไร่ ร่วมเตรียมสถานที่จัดงานจิตอาสา

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

⚡️นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเตรียมสถานที่จัดงานจิตอาสา
⚡️ในการนี้มี นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 ตลอดจนผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนตำบลหนองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
⚡️โดยได้กรอกทรายใส่กระสอบเพื่อเสริมคันกั้นน้ำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ ฝายน้ำล้นบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/09/สพอ-เฝ้าไร่-ร่วมเตรียมสถ/
Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 130 times, 1 visits today)