สพอ.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

⚡️นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองหลวง
⚡️ร่วมประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
⚡️เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยนำเรื่องเข้าวาระการประชุม ดังนี้
1. กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะ 2 : กิจกรรม ธนาคารเมล็ดพันธุ์
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2
3.การจัดกระเช้าของขวัญของที่ระลึกประจำตำบล/หมู่บ้าน
4.โครงการ “เส้นทางธรรม เส้นทางเที่ยว”
5.สำรวจกลุ่มทอผ้าลายนาคใหญ่
6.การขึ้นทะเบียนOTOP
⚡️ทั้งนี้มี นายอดุลย์ นามแสง รักษาราชการแทนนายอำเภอเฝ้าไร่ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📣Website http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/06/สพอ-เฝ้าไร่-ร่วมประชุมส-3/
📣Facebook: https://www.facebook.com/101781777868927/posts/391778492202586/?d=n
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 50 times, 1 visits today)