สพอ.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

⚡️นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
⚡️ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่ ในการนี้มีนางอุลัยวรรณ สมีกลาง ผู้นำ อช. ตำบลเฝ้าไร่ เป็นผู้ช่วยในการลงพื้นที่
⚡️โดยได้ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ พร้อมทั้งปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งที่ดินแปลงที่ร่วมโครงการฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📣Website http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/04/สพอ-เฝ้าไร่-เตรียมความพร/
📣Facebook: https://www.facebook.com/101781777868927/posts/391778492202586/?d=n
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 86 times, 1 visits today)