สพอ.เฝ้าไร่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** “ห้วยงูน้ำใส ผ้าไห [...]

อ่านต่อ

สพอ.เฝ้าไร่ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)และคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลอุดมพร

🐜เรื่องเล่าเมืองมดง่าม🐜 🍁🌊ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีม [...]

อ่านต่อ

สพอ.เฝ้าไร่ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)และคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหลวง

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** “ห้วยงูน้ำใส ผ้าไห [...]

อ่านต่อ