ตรวจประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ประจำปี 2563

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เฝ้าไร่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่าย

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านจับไม้

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ