โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 19 มิถุนายน 2563 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานเลขานุการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่ รับการประเมินโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เ [...]

อ่านต่อ

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าหายโศก

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ ***วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เว [...]

อ่านต่อ