นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่

*** เล่าเรื่องเมืองมดง่าม​ *** วันที่​ 21 เมษายน​ 2563 [...]

อ่านต่อ