สพอ.เฝ้าไร่ ดำเนินการคัดแยกผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติด ในหมู่บ้านตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

***เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม*** วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา [...]

อ่านต่อ