ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิด กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563

” เรื่องเล่า เมืองมดง่าม ”
วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางมาเป็นประธานเปิด กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563 โดยมีนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ต่อมาเวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมทำกิจกรรมฝายกระสอบทราย ณ บริเวณลำห้วยน้ำเป หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

(Visited 75 times, 1 visits today)