จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

?เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม??

วันที่ 10 มกราคม 2562 ? เวลา 09.00 น.
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านบูรพา ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่

(Visited 13 times, 1 visits today)