พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมประชุมสัญจรตำบลอุดมพร ประจำเดือนมกราคม 2563

***เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม***
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วย นายศักดา สุทธะเน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัญจรตำบลอุดมพร ประจำเดือน มกราคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และงานที่ได้รับผิดชอบ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมพร หมู่ที่ 8 ตำบลอุดมพร

(Visited 24 times, 1 visits today)