สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี