สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

เข้าชม 7 ครั้ง

    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

    นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ การทำตลาดออนไลน์และมาตรฐาน OTOP ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 7 times, 1 visits today)