🍊🍊 พช.เชียงใหม่ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจของ พช.ฝาง และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามพัฒนากรบรรจุใหม่ 🍊🍊

เข้าชม 24 ครั้ง

🍊🍊 พช.เชียงใหม่ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจของ พช.ฝาง และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามพัฒนากรบรรจุใหม่ 🍊🍊

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

🌸🌸 นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายบัญญัติ กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง การเตรียมความพร้อมให้กับพัฒนากรบรรจุใหม่ในการติดตั้งโปรแกรม Sessioncall เพื่อรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยระบบออนไลน์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับพัฒนากรพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทดลองงาน การฝึกงาน/สอนงาน ของ พัฒนากรบรรจุใหม่ คือ นางสาวพรวรท เปล่งปลั่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA)

🌸🌸 ในการนี้ นายพิพัฒน์ เบ้าหัวดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการชี้แนะ ติดตาม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ที่ว่าการอำเภอฝาง ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่

🍊🍊 พช.เชียงใหม่ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจของ พช.ฝาง และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามพัฒนากรบรรจุใหม่ 🍊🍊

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

🌸🌸 นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายบัญญัติ กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง การเตรียมความพร้อมให้กับพัฒนากรบรรจุใหม่ในการติดตั้งโปรแกรม Sessioncall เพื่อรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยระบบออนไลน์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับพัฒนากรพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทดลองงาน การฝึกงาน/สอนงาน ของ พัฒนากรบรรจุใหม่ คือ นางสาวพรวรท เปล่งปลั่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA)

🌸🌸 ในการนี้ นายพิพัฒน์ เบ้าหัวดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการชี้แนะ ติดตาม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ที่ว่าการอำเภอฝาง ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่

📢 สารสนเทศ สพอ.ฝาง : รายงาน
————————————-
🌸🌸 @ฝาง : เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลื่อง เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ ⛰⛰

(Visited 24 times, 1 visits today)