นายธีรศักดิ์ ปันกิติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอฟากท่าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์

บริการของเรา