พช.เอราวัณ ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ บ้านตัวอย่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเอราวัณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565
ซึ่งอำเภอเอราวัณ ได้เสนอชื่อนายปรีชา สาวสืบ กำนันตำบลเอราวัณ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณ เพื่อรับรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัด

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ
#สพอ.เอราวัณ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 4 times, 1 visits today)