ประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเอราวัณ

☀️☀️วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ จัดประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาโครงการขออนุมัติเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ และประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้ ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้ มาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ย ผิดนัด และปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ขาดการติดต่อกับทางอำเภอ โดยให้พัฒนากรประจำตำบลลงพื้นที่ ออกสำรวจ ติดตามลูกหนี้พร้อมกับคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลของแต่ละตำบล เพื่อเป้าหมายลดยอดค้างชำระ ของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเอราวัณให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามเป้าที่จังหวัดให้มา
พร้อมกันนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเอราวัณ พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นต้นแบบในการสวมใส่ผ้าไทยในระดับอำเภอ ให้แก่สตรีอำเภอเอราวัณและผู้คนทั่วไป ได้เห็น ว่าผ้าไทยทันสมัย ใส่แล้วสวย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัย

📸ประชาสัมพันธ์ สพอ.เอราวัณ

(Visited 6 times, 1 visits today)