ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จิตจักร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเอราวัณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย erawan วันที่ 12 พ.ค. 2565

🌾 อำเภอเอราวัณ ขับเคลื่อน ความจนคนเอราวัณไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌾

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย erawan วันที่ 12 พ.ค. 2565

🌾 อำเภอเอราวัณ ขับเคลื่อน ความจนคนเอราวัณไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌾

🗓️ 11 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณจั [...]