นางศิริมา จันทร์ชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเอราวัณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย erawan วันที่ 24 ธ.ค. 2563

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เอราวัณ