🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนตาล ครั้งที่ 2/2565

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

                    นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนตาล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานด้านยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                 นายสมควร ประทุมชาติ  พัฒนาการอำเภอดอนตาล ได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอดอนตาล ทั้ง 43 กองทุน ไม่ว่าจะเป็นการ Re X-ray ยาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่/การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ/การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯปี 2566/และการทอดผ้าป้ากองทุนแม่นฯ ประจำปี 2566

                ณ ห้องประชุมวรพัฒน์ ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 10 times, 1 visits today)