🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าชม 28 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

                                     นายสมควร ประทุมชาติ  พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้นางรัตนา บุญสิม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล  ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยพื้นบ้านที่ผลิตจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอดอนตาล

                                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรม การออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

(Visited 28 times, 1 visits today)