อำเภอดอนตาล ประชุมติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลป่าไร่

เข้าชม 27 ครั้ง

11 สิงหาคม 2565

                         นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล  มอบหมายให้นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8

                         ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ตำบลป่าไร่ จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตามระเบียบของกองทุนฯ ให้คำแนะนำให้จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และได้เก็บ งบการเงินประจำปี เพื่อรายงานในฐานข้อมูลของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทราบ

                       ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 27 times, 1 visits today)