อำเภอดอนตาล ติดตามสนับสนุนสมาชิกที่กู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านบาก

เข้าชม 4 ครั้ง

11 สิงหาคม 2565

                      นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนางบุญกว้าง ประทุมมัง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านบาก ติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน

                                   กลุ่มเลี้ยงโคขุน  บ้านบาก หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

                                  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋า  บ้านบาก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

                                 ติดตามหนี้ค้างชำระ/แจ้งครบกำหนดชำระ ชี้แจงทำความเข้าใจในการชำระเงิน /ก่อนผ่อนชำระ/การคิดดอกเบี้ย/ช่องทางการชำระหนี้/และการรายงานการชำระ/ตอบข้อสงสัยจากสมาชิก

(Visited 4 times, 1 visits today)