อำเภอดอนตาล จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ “ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

เข้าชม 3 ครั้ง

9 สิงหาคม 2565

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธาน กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ “ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นางทัศวรรณ ชิณวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนายการ นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิขาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ( วิทยากรจิตอาสา 904 )   ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ , พนักงาน , ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะเม็ง  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 3 times, 1 visits today)