จิตอาสาพัฒนาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เข้าชม 12 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  รุ่นที่ 3/2562 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 2 รุ่นที่ 1/2563  หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 2 รุ่นที่ 2/2565

1.ประเภทกิจกรรม :  จิตอาสาพัฒนาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  1. วันเวลา : วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.

3.สถานที่ : ณ บริเวณ ตลาดต้องชม ถนนคนเดินริมโขง สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 บ้านบางทรายใหญ่  ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

  1. ผู้ปฏิบัติ :

4.1 นายวริทธิ์   จารุเกษม  รหัส 5A-236 นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงศึกษาธิการ

4.2 นายเพียร  แสวงบุญ  รหัส 2-ก045 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร สังกัด สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4.3 นายเนรมิตร เทพสุริย์  รหัส 2-ก041 ครู ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร สังกัด สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4.4 นายตรีภพ  อินพรหม รหัส 2-ก046 ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4.5 นางสาววัชราพร  ปัตลา  รหัส 2-2 ข053 ครูผู้ช่วย สังกัด กศน.อำเภอคำชะอี สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4.6 นายจิรวัฒน์  ใจสำราญ รหัส 2-2ก 071 ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร  กระทรวงมหาดไทย

4.7 นายบัญชา  เชี่ยวชาญ รหัส 2-2ก081 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สังกัด พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย

  1. การปฏิบัติ : จิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ล้างทำความสะอาดฟุตบาท กำจัดวัชพืช เก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระลึกสมเด็จพระนารายณ์ และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน ในการที่จะร่วมกันกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเป็นกิจกรรมเทิดทูนซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดย จัดกิจกรรมที่ บริเวณตลาดต้องชม ถนนคนเดินริมโขง สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 บ้านบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด
  2. ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  3. ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี

    https://maps.app.goo.gl/fWj1bBXhUPM9KU5D8

(Visited 12 times, 1 visits today)