🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕

เข้าชม 3 ครั้ง

🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  เวลา 13.30 น.

                     นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการประชุม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจของอำเภอดอนตาล
สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​ดอนตาล​ โดย​ นายสมควร​ ประทุ​ม​ชาติ​ พัฒนา​การ​อำเภอ​ดอนตาล​ ​ เข้าร่วมประชุม​ นำเสนอกรอบภาระงานในส่วนของสำนักงาน​พัฒนาชุมชน​ รับผิดชอบ​ และนำเสนอการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

                      ณ ห้องประชุมวรพัฒน์ ชั้น 2 ที่ว่าอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 3 times, 1 visits today)