พ.ช.ดอนตาล ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตาล

เข้าชม 12 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2565

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมนางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตาล โดยได้เน้นย้ำการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอต่าลดังนี้

1.การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร

2.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3.การติดตามหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 12 times, 1 visits today)