อำเภอดอนตาล รับสมัครผู้ผลิตผู้ประกอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2565 ( OTOP Product Champion:OPC)

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

                 นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล  มอบหมายให้ นางรัตนา บุญสิม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับสมัคร ผู้ผลิตผู้ประกอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2565 ( OTOP Product Champion:OPC)

                ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 9 times, 1 visits today)