ดอนตาล ตามติด!! ชีวิตนักขาย “ตลาดนัดชุมชน”

15 มกราคม 2565

นางรัตนา บุญสิม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ออกสำรวจและเยี่ยมชม ผู้ประกอบการ ณ ตลาดนัดประชารัฐ อำเภดอนตาล

โดยได้เยียมชมสอบถามยอดจำหน่วยในช่วงที่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาด และได้อุดหนุนสินค้าเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ

ณ ตลาดนัดประชารัฐ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 11 times, 1 visits today)