จังหวัดมุกดาหาร ติดตาม โคกหนองนา ดอนตาล อย่างใกล้ชิด

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

✍️ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายอัมพร พลเยี่ยม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางกชกร นุชิต ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทสฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงาน
โดยมีนายสุดสาคร แสนสุข     พัฒนาการอำเภอดอนตาล
ให้การต้อนรับ ได้นำทีมงานไปลงพื้นที่ครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล    ของนางหนูเวช โล่คำห์ เลขที่ 189 หมู่1 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้กำลังใจและ เป็นการติดตามงานอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้มีการมอบพันธุ์พืชให้กับครัวเรือนด้วย
ในการนี้ครัวเรือนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
🗣️นายอัมพร พลเยี่ยม ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมจังหวัดมุกดาหาร 💓💓💓ยังได้มีการฝากเน้นย้ำน้องๆนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานและขอบข่ายการทำงานและยังเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสู้ต่อไป 💓💓💓
🌍  “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”CDD MUKDAHAN : Change for good 🌎

(Visited 13 times, 1 visits today)